عکس نوشته سر اگر عاشق شود… از آهنگ بغض گروه ایهام برای پروفایل

سر اگر عاشق شود دیوار می‌خواهد فقط

عکس سر اگر عاشق شود دیوار می‌خواهد

بی تو جای خالی‌ات انکار می‌خواهد فقط
زندگی لبخند معنادار می‌خواهد فقط
چشم‌ها به اتفاق تازه عادت می‌کنند
سر اگر عاشق شود دیوار می‌خواهد فقط