عکس نوشته غمگین آهنگ دیوار از محسن یگانه برای پروفایل

تو این اتاق تنگ و دلگیرم تا باقی عمرم یجور سر شه
من از خودم فاصله میگیرم دیوار هی نزدیکتر میشه

تو این اتاق تنگ و دلگیرم