عکس نوشته عاشقانه آهنگ حیک از مهدی یراحی برای پروفایل

نور دو چشمانم ماه گریزانم
دانی و میدانم بعد تو دیوانه م
همه حال خوشم از تو شادی و غم از تو
ای سر و سامانم بعد تو دیوانم

همه حال خوشم از تو