عکس نوشته عاشقانه آهنگ دیوونه جان از بابک جهانبخش برای پروفایل

دیوونه جان جنون من تموم نمیشه
رسیده عشق تو به ریشه به ریشه

عاشقانه دیوونه جان جنون من تموم نمیشه