عکس نوشته غمگین در نبود تو برای پروفایل

بیا به خدا که در نبود تو هیچ شبی دوست داشتنی نیست

عکس نوشته غمگین در نبود تو