عکس نوشته غمگین فراموش نمی شوی برای پروفایل

انگار بی جهت دست و پا میزنم ،
فراموش نمی شوی

عکس نوشته فراموش نمی شوی