عکس نوشته غمگین بی تو دلتنگ ترین حادثه قصه منم برای پروفایل

منم و عطر تو که پخش شده توی تنم
بی تو دلتنگ ترین حادثه قصه منم

بی تو دلتنگ ترین حادثه قصه منم