عکس نوشته جدید سریال شهرزاد برای پروفایل

هاشم خان: شخصیت یعنی کلی حرف برا گفتن داشته باشی اما انتخاب کنی که جلوی آدم نادان ساکت بمونی

عکس نوشته جدید سریال شهرزاد برای پروفایل