عکس نوشته بی تفاوتی برای پروفایل

فقط کافیست!
هر از گاهى در زندگى
پشت کنى به تمامِ آنهایى که
چشمِ دیدنِ خوشبختى ات را ندارند…
بی تفاوتی آدم ها را عجیب می سوزاند!

(علی قاضی نظام)

بی تفاوتی آدم ها را عجیب می سوزاند