عکس نوشته من هنوز حالم بده از محمد طاهر برای پروفایل

من هنوز حالم بده
یه درد عمیق به قلبم زده
منو به دوریت عادت نده
که این دل هنوز وابستته

عکس نوشته من هنوز حالم بده