عکس نوشته عاشقانه آهنگ مدیونم به تو از مهدی جهانی برای پروفایل

زیر بارون خیس میشم با تو عجب حال خوشی دارم با تو
منم دیوونه ی آرامشت به من میگی تو آروم حرفاتو