عکس نوشته عاشقانه بیا با آن دو دستانت بگیر برای پروفایل

بیا با آن دو دستانت بگیر تمام کلافگی هایم را

(امین باغبان)

بیا با آن دو دستانت بگیر تمام کلافگی