عکس نوشته شعر ای همه آرامش از تو برای پروفایل

دست تو یاس نوازش در سحر گاه بهاری
ای همه آرامش از تو در سر انگشتت چه داری

(اردلان سرفراز)

ای همه آرامش از تو