عکس نوشته عاشقانه آهنگ پیشم بخند از ماکان بند برای پروفایل

بستم کنارت چشم رو همه دنیا وقتی دارمت مهم نیست غم دنیا

وقتی دارمت مهم نیست غم دنیا