عکس نوشته عاشقانه دستات یه دنیاست برای پروفایل

دستات یه دنیاست،
توش زندگی کردم

دستات یه دنیاست توش زندگی کردم