عکس نوشته آهنگ بازم رفت از امیرعباس گلاب برای پروفایل

حالم خرابه با خاطره هاتم بدم
شاید که بعد از این به هر کاری دست زدم
من هنوزم به یادت میفتم ولی به خودم
قول شرف دادم ادامت ندم

حالم خرابه با خاطره هاتم بدم