عکس نوشته سایه ی شب های دلتنگی برای پروفایل

سایه ی شب های دلتنگی
افتاده است روی قلبم
دست وردار نیست
میخواهد هرطور شده تورا ببیند
میگوید طلبکار است
فکر کنم تو
یک “دوستت دارم” به او بدهکاری…!

(محسن دعاوى)

عکس نوشته سایه ی شب های دلتنگی