عکس نوشته آهنگ کویر از محسن یگانه برای پروفایل

کسی از خلوتم چیزی ندیده کویر از خلوتش بیرون نمیره
کویر رویای دریا تو سرش نیست کویر تا آخر قصه کویره

کسی از خلوتم چیزی ندیده