عکس نوشته شعر عاشقانه جواد شیخ الاسلامی برای پروفایل

زندگی یعنی بمیری در هوای یک نفر
مُرده باشی جان بگیری با صدای یک نفر
عمر اگر بسیار باشد عمر اگر کم هرچه هست
محض لبخند یکی باشد، فدای یک نفر

عکس نوشته زندگی یعنی بمیری در هوای یک نفر

زندگی یعنی بمیری در هوای یک نفر

مرده باشی جان بگیری با صدای یک نفر

عمر اگر بسیار باشد، عمر اگر کم؛ هرچه هست

محض لبخند یکی باشی، فدای یک نفر

عاشقانه- هرچه داری لابه لای شعر هات-

گفته باشی از همان اول برای یک نفر

آخر این قصه خواهی دید خیل عاشقان

جان نمی بازند جز در ماجرای یک نفر

عشق جز این نیست، جز این نیست، جز این  نیست عشق

عشق یعنی “این و جز این نیست”های یک نفر…

(شعر: جواد شیخ الاسلامی)