عکس نوشته آهنگ عبور از محسن یگانه برای پروفایل

وعده های رو هوا وعده های رو هوس
از یه جا به بعد دل و باورای من شکست

وعده های رو هوا وعده های رو هوس