عکس نوشته لعنت به اونی که میاد برای پروفایل

لعنت به اونی که میاد و
بعدش دیگه نمیتونی زندگی کنی

عکس نوشته لعنت به اونی که میاد