عکس نوشته آهنگ من خود آن سیزدهم از محسن چاوشی برای پروفایل

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر
من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

عکس نوشته من خود آن سیزدهم