عکس نوشته آهنگ زدی پر از مسیح و آرش برای پروفایل

زدی پر فکر میکردم با منه واقعا دلت
تو خواستی خاطرت راحت از یادم بره
من هنوز قلبم نمیشه باورش
یادگاریاتو از دم دارمش

عکس نوشته من هنوز قلبم نمیشه باورش