عکس نوشته آهنگ حواست نیست از بابک جهانبخش برای پروفایل

من لبه ی پرتگاهمو غربت یه بی راهمو
تو حواست نیست
غم دائما” دنبالمو
حرف یه شهر ِ عالمو تو حواست نیست
تو حواست نیست…

عکس پروفایل تو حواست نیست