عکس نوشته عاشقانه آغوش تو از هوشنگ ابتهاج برای پروفایل

آغوش تو همان امنیتی است که یک جهان از خواستنش دَم میزند!

آغوش تو همان امنیتی است