عکس نوشته عاشقانه فهرست تمام آرزوهای من،تو… برای عکس پروفایل

بیرون زِ تو نیست آنچه می‌خواسته‌ام
فهرستِ تمامِ آرزوهای منی…! (شفیعی کدکنی)

عکس نوشته فهرست تمام آرزوهای من