عکس نوشته عاشقانه از سید علی صالحی برای پروفایل

تا قبل از در آغوش گرفتنش گمان میکردم زندگی فقط زنده بودن است
(سید علی صالحی)