عکس نوشته آهنگ عمو زنجیر باف از محسن چاوشی برای پروفایل

دیوونه کیه عاقل کیه
جونور کامل کیه
واسطه نیار به عزتت خمارم
حوصله هیچ کسی رو ندارم

عکس نوشته حوصله هیچ کسی رو ندارم