عکس نوشته عاشقانه آهنگ نیمه ی جانم از حمید هیراد برای پروفایل

ندارم طاقت دل کندن از تو
که هم جان از تو دارم هم تن از تو

عکس نوشته ندارم طاقت دل کندن از تو