عکس نوشته عاشقانه دوست داشتنت برای پروفایل

دوست داشتنت روز و شب ندارد
اتفاقی ست که در من افتاده

عکس نوشته دوست داشتنت روز و شب ندارد

برچسب ها: