عکس نوشته عاشقانه دست های تو برای پروفایل

دست های تو بهانه ایست برای ادامه ی زندگی
بیا و بهانه دستم بده

عکس نوشته عاشقانه دست های تو بهانه ایست