عکس نوشته شعر مولانا – عکس پروفایل عاشقانه

گویم ای داده دوا لایق هر رنج و عنا ، نیست مرا جز تو دوا ای تو دوای دل من

عکس نوشته شعر مولانا - عکس پروفایل عاشقانه