عکس نوشته عاشقانه شعر از حسین منزوی برای پروفایل

بی تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو
ای به تو زنده همه من ای به تنم جان همه تو

بی تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه