عکس نوشته شعر ای بر پدرت دنیا از علیرضا آذر برای پروفایل

ای بر پدرت دنیا آهسته چه ها کردی
بین منو دیروزم مغلوبه به پا کردی

ای بر پدرت دنیا آهسته چه ها کردی