عکس نوشته عاشقانه بیا شلوغش کنیم آنقدر که دنیا درهم بریزد برای پروفایل

بیا شلوغش کنیم، آنقدر ک دنیا درهم بریزد
بعد تو دست مرا بگیر، مرا ببر جایی دور، جایی که ایمان من به تو
ایمان تو به من، ایمان ما به عشق ، گم نشود میان هفت رنگی روزگار
(عادل دانتیسم)

بیا شلوغش کنیم آنقدر که دنیا درهم بریزد