عکس پروفایل احساست را هیچ وقت برای هیچ کس رو مکن از امیر وجوذ

احساست را هیچ وقت
برای هیچ کس رو مکن
آن را جمع کن بگذار در چمدانت
اینجا زمین سنگیست…
و هوای رابطه‌ها زیر صفر!

عکس پروفایل احساست را هیچ وقت برای هیچ کس رو مکن