عکس نوشته از ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺑﻮﮐﻮﻓﺴﮑﯽ – عکس پروفایل

اثر انگشت ما از قلب هایی که لمسشان کرده ایم هیچ وقت پاک نمی شود…

عکس نوشته از ﭼﺎﺭﻟﺰ ﺑﻮﮐﻮﻓﺴﮑﯽ