عکس نوشته غمگین فراموشی های روزمره یعنی… برای پروفایل

فراموشی های “روزمره” یعنی ،
“یادِ تو ” هرگز
فراموش شدنی نیست …!

(سید طه صداقت)

فراموشی های روزمره یعنی یاد تو هرگز