عکس نوشته شعر غمگین از هوشنگ ابتهاج

گاهی دوست داشتن آدم ها درد دارد
دردش این است که کسی
حرف دلت را نمی فهمد !
هوشنگ ابتهاج

عکس نوشته گاهی دوست داشتن آدم ها درد دارد