عکس نوشته شعر عمگین از علیرضا آذر

این ها همه کم لطفی ِ دنیاست عزیز، این شهر مرا با تو نمی خواست عزیز

عکس نوشته شعر علیرضا آذر

دیوانه ام،از دست خودم سیر شدم

با هر کسِ همنام ِ تو درگیر شدم

ای تُف به جهانِ تا ابد غم بودن

ای مرگ بر این ساعتِ بی هم بودن